Vera in de klas

Vera de Backker, illustrator van de ‘Zeg kleine..’ serie, komt regelmatig in de klas.

Vera wil haar verwondering over de natuur graag met kinderen delen en weetjes over dieren en natuur overbrengen. Vera maakt daarvoor gebruik van haar eigen boeken en een voorleeskastje. Tijdens het vertellen is er interactie met de kinderen uit de groep. Door kinderen te stimuleren zelf goed te kijken en mee te denken, krijgt het voorlezen een educatief karakter.

Kerndoel

Kerndoel 40  – De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Programma (+/- 45 minuten)

  • Vera leest voor
  • Doe-activiteit, passend bij het verhaal
  • Vera maakt een tekening voor in de klas, gemaakt met ideeën van de kinderen
  • Kinderen gaan zelf tekenen

Voorbereiding en benodigdheden

Voor het voorlezen is een tafel nodig om het voorleeskastje op te zetten. Voor de tekening is een groot wit vel papier (±50x65cm) nodig, om op te hangen in de klas. Voor alle kinderen een A3 papier om op te tekenen en panda-krijt, wasco of kleurtjes De kinderen zitten in een U-opstelling.

Praktische informatie

De activiteit is geschikt voor groep 1, 2, 3 en 4

Per groep ongeveer 25 kinderen

Tarief 50 euro per groep, plus reiskostenvergoeding.

Boeken waaruit op dit moment gekozen kan worden: Zeg kleine grutto, Kom erbij in mijn wei

Meer informatie?

Neem contact op met veradebackker.nl